Xunta Directiva

xunta directiva
Arturo Paz Dios

Arturo Paz Dios

Presidente

Leva presidindo dende o 2013, aportando a experiencia acumulada ao longo de todos os anos como parte activa do clube.

Gloria

Gloria Silva Coira

Vicepresidenta

Tras anos como deportista no clube, aporta unha visión máis xoven á toma de decisións dentro da xunta.

Manuel Vázquez Dios

Manuel Vázques Dios

Secretario

Conta cunha longa experiencia que comparte para a mellora do funcionamento do clube.

Marta Iglesias Pouso

Marta Iglesias Pouso

Tesoreira

Tras ser padexeira e adestradora durante anos no clube, forma agora parte da xunta directiva aportando a súa experiencia.

Juan Vieites Señoráns

Juán Vieites Señoráns

Vogal

Tras unha longa traxectoria como padexeiro no clube, axuda nas categorías infantís dende o ano 2016 aportando a súa experiencia.

Benedicto Viñas Vidal

Benedicto Viñas Vidal

Vogal

Membro en activo dende os inicios e presidente durante un largo periodo, aporta agora valiosos coñecementos na toma de decisións.

Genario Dios Dios

Genaro Dios Dios

Vogal

Padexeiro e parte activa do clube dende moi xoven, tomando responsabilidades e decisións en diferentes ámbitos.

Alberto Otero Dios

Alberto Otero Dios

Vogal

Tras anos adestrando no clube e centros de tecnificación, axuda na toma de decisións dende unha perspectiva diferente.