Política de Privacidade

Condicións Legais e Política de Privacidade

Información Legal Piraguismoilladearousa.com / Condicións de uso, Política de privacidade e Protección de Datos

O acceso e navegación por piraguismoilladearousa.com e/ou o uso dos servizos ofrecidos neste lugar implica que o usuario acepta as políticas de privacidade e protección de datos, o aviso legal e as condicións de uso deste servizo. En caso de non aceptalos, debe abandonar o site piraguismoilladearousa.com.

Política de protección de datos:

De acordo á Lei Orgánica 15/1999 do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámoslle que mediante o enchemento do formulario de alta da web piraguismoilladearousa.com, os seus datos persoais quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros automatizados de CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA como xestores do site piraguismoilladearousa.com. CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA ten os seus ficheiros inscritos na Axencia Española de Protección de Datos, cumprindo coa Lei vixente.

A principal finalidade do devandito ficheiro é a de manter os servizos web dos nosos usuarios, facilitar o contacto cos usuarios, a realización de estudos estatísticos internos, mantemento do site, así como o envío de newsletters relativas aos produtos e novos servizos prestados por piraguismoilladearousa.com ou a empresa administradora do site. Só pediremos aqueles datos necesarios e imprescindibles para a prestación do servizo requirido e unicamente serán empregados para estes fins.

CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA adoptou os niveis de seguridade de protección dos datos persoais legalmente requiridos, e instalou todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados. A pesar diso, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables. CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA asegura deste xeito a confidencialidade dos datos achegados e garante que, en ningún caso, serán cedidos para ningún outro uso sen mediar consentimento previo e expreso dos usuarios. Con todo, poderá revelar ás autoridades públicas competentes se así o requirisen, datos persoais e calquera outra información que estea na súa poder ou sexa accesible a través dos seus sistemas de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias aplicables ao caso.

O titular poderá exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD sobre este ficheiro e, en particular, os de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente, así como o de revogación do consentimento para a cesión dos seus datos nos termos previstos na LOPD.

Os usuarios poden en todo momento acceder, cancelar ou rectificar os seus datos persoais contactándonos mediante o noso email de contacto oficina[arroba]piraguismoilladearousa.com ou a través de correo postal no noso domicilio social. Poden modificar os seus datos persoais editándoos no panel de usuario do web piraguismoilladearousa.com.

Os comentarios e votos enviados voluntariamente polos usuarios non son datos persoais de carácter privado senón públicos. Quedan relacionados cos votos e comentarios doutros usuarios. Os xestores de piraguismoilladearousa.com poderán conservar estes datos co obxectivo de manter a coherencia da información publicada e os envíos de todos os usuarios do site.

Política de privacidade

A nosa política de privacidade describe como recollemos, gardamos ou utilizamos a información que solicitamos a través dos diferentes servizos ou páxinas dispoñibles neste sitio. É importante que entenda que información recollemos e como a utilizamos xa que o acceso a este sitio implica a aceptación a nosa política de privacidade.

– Cookies

O acceso a este pode implicar a utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada usuario para que o servidor lembre certa información que posteriormente poida utilizar. Esta información permite identificarlle a vostede como un usuario concreto e permite gardar as súas preferencias persoais, así como información técnica como poidan ser visitas ou páxinas concretas que visite. As empresas que serven os anuncios de piraguismoilladearousa.com, ou as que levan as estatísticas de acceso, poderían usar cookies con fins estatísticos. Os usuarios poden eliminalas ou impedir o envío destas cookies desde as opcións do seu navegador web.

Dispón de máis información sobre as Cookies en: http://es.wikipedia.org/wiki/cookie

Ten máis información na nosa política de cookies – Web Beacons

Este sitio pode albergar tamén web beacons (tamén coñecidos por web bugs). Os web beacons adoitan ser pequenas imaxes dun pixel por un pixel, visibles ou invisibles colocados dentro do código fonte das páxinas web dun sitio. Os Web beacons serven e utilízanse dunha forma similar ás cookies. Ademais, os web beacons adoitan utilizarse para medir o tráfico de usuarios que visitan unha páxina web e poder sacar un patrón dos usuarios do site.

Dispón de máis información sobre os web beacons en: http://es.wikipedia.org/wiki/web_bug

– Terceiros

Nalgúns casos, compartimos información sobre os visitantes deste sitio de forma anónima ou agregada con terceiros como poidan ser anunciantes, patrocinadores ou auditores co único fin de mellorar os nosos servizos. Todas estas tarefas de procesamento serán reguladas segundo as normas legais e respectaranse todos os seus dereitos en materia de protección de datos conforme á regulación vixente.

Este sitio mide o tráfico con diferentes solucións que poden utilizar cookies ou web beacons para analizar o que sucede nas nosas páxinas. Actualmente utilizamos as seguintes solucións para a medición do tráfico deste sitio. Pode ver máis información sobre a política de privacidade de cada unha das solucións utilizadas para tal efecto:

Google (Analytics): http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html

Este sitio tamén pode albergar publicidade propia, de afiliados, ou de redes publicitarias. Esta publicidade móstrase mediante servidores publicitarios que tamén utilizan cookies para mostrar contidos publicitarios afíns aos usuarios. Cada un destes servidores publicitarios dispón da súa propia política de privacidade, que pode ser consultada nas súas propias páxinas web.

Exclusión de garantías e responsabilidade

Os xestores de piraguismoilladearousa.com non garanten a licitud, fiabilidade, e utilidade dos contidos.

O establecemento dun hiperenlace, ligazón, intercambio, non implica en ningún caso a existencia de relacións entre os xestores de piraguismoilladearousa.com e o propietario do lugar web coa que se estableza, nin a aceptación e aprobación dos seus contidos ou servizos.

Os xestores de piraguismoilladearousa.com exclúen toda responsabilidade nos sitios enlazados desde esta web e non poden controlar que entre eles aparezan sitios da internet cuxos contidos poidan resultar ilícitos, ilegais, contrarios á moral ou aos bos costumes ou inapropiados. O usuario, por tanto, debe extremar a prudencia na valoración e utilización da información, contidos e servizos existentes nos sitios enlazados.

Os xestores de piraguismoilladearousa.com exclúen toda responsabilidade polos comentarios e informacións publicadas polos usuarios, terceiros e das mesmas serán responsables os usuarios ou terceiros de quen proceda.

Condicións de uso

O usuario absterase de escribir e enviar comentarios difamatorios, racistas, obscenos, pornográficos, ofensivos, que promovan o odio racial, étnico, relixioso, homófobo ou de xénero, de violencia explícita ou incitación á violencia, que afecten á privacidade e/ou dereitos da infancia ou que incumpran calquera lei vixente.

O usuario absterase de utilizar calquera dos servizos ofrecidos en piraguismoilladearousa.com con fins ou efectos ilícitos, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos do site, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e calquera contido almacenado en piraguismoilladearousa.com ou servidores externos enlazados desde piraguismoilladearousa.com.

O usuario absterase de acosar, ameazar e obter ou divulgar información privada doutros usuarios do site.

O usuario absterase de usar o site co obxectivo de promoción dun sitio web, empresas, redes de blogues, sistemas de afiliación, etc (spam) en comentarios.

O usuario absterase de usar o site para molestar aos demais usuarios do site mediante comentarios obscenos ou que danen dalgún modo a outros usuarios.

O incumprimento das condicións de uso podería significar o bloqueo da conta de usuario, o borrado e/ou edición do texto ofensivo, e a toma das medidas e denuncias adecuadas segundo as leis españolas e europeas.

Co obxectivo de mellorar o servizo e minimizar os problemas, CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA resérvase o dereito para modificar e actualizar as distintas políticas de privacidade e condicións de uso sen previo aviso.